function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML(); E-raty RRSO 0%

Erpixkarcher24.pl

Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z

siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji do 10 rat 0% wyliczenia dla przykładu

reprezentatywnego na dzień 03.01.2024 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

(RRSO) 0%; cena towaru 3000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota

kredytu 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty 3000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas

obowiązywania umowy: 10 miesięcy, wysokość 10 równych rat miesięcznych 300 zł.

Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 09.03.2024 r. do dnia

30.06.2024 r.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o

przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie

podjęta przez Bank. Szczegóły u sprzedawcy oraz na www.santanderconsumer.pl

 

ERPIX Sp. z o. o. Sp.k występujący w roli pośrednika kredytowego w

sklepach internetowych informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji

kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.; w

sklepach stacjonarnych sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w

imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje

oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści

wymienionych dokumentów.

function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();