function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML(); Dostawa + szkolenie

Erpixkarcher24.pl

Dostawa + SZKOLENIE

Chcąc utrzymać najwyższe standardy obsługi klienta pragniemy zaoferować całkowicie bezpłatne dostarczenie pod wskazany adres, własnym transportem wybranych urządzeń profesjonalnych oraz fachowe szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń oraz nowoczesnych technik czyszczenia a także zaprezentować opcjonalne wyposażenie dodatkowe. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń lub napisz do nas. 

function lazyLoadingImageHTML() { var lazyImages = [].slice.call(document.querySelectorAll("img.lazy")); if ("IntersectionObserver" in window) { let lazyImageObserver = new IntersectionObserver(function ( entries, observer ) { entries.forEach(function (entry) { if (entry.isIntersecting) { let lazyImage = entry.target; lazyImage.src = lazyImage.dataset.src; lazyImage.classList.remove("lazy"); lazyImageObserver.unobserve(lazyImage); } }); }); lazyImages.forEach(function (lazyImage) { lazyImageObserver.observe(lazyImage); }); } else { } } lazyLoadingImageHTML();